Szkolenia

Odrębną działalnością prowadzoną przez Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych oraz uzyskiwania szczególnych kwalifikacji wymaganych na wskazanych przepisami stanowiskach w ruchu zakładu górniczego jak również kursów przygotowujących do egzaminu na robotnika wykwalifikowanego w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Działalność ta prowadzona jest przez Dział Szkolenia, który wpisany jest do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego przez Prezydenta Miasta Gliwice pod nr 3/2002 z dnia 2.10.2002 r.

 

W Dziale Szkoleniowym funkcjonują dwie komisje egzaminacyjne:

 • Komisja Egzaminacyjna powołaną Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z dnia 23.05.2005 r. do przeprowadzania egzaminów w zakresie szkoleń i kursów specjalistycznych oraz bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych,
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach dnia 06.07.2006 r.do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy w zawodzie „górnik eksploatacji podziemnej’.

Największym kapitałem Spółki są pracownicy dobrze wykwalifikowani i chętni do podnoszenia swoich umiejętności. Pracownicy o wysokich kwalifikacjach to gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie i możliwość wchodzenia na rynek z nową ofertą usług. Spółka nasza ułatwia zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji w ramach własnego Działu Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkoleń: bhp@gzug.com.pl

Dział Szkolenia przy GZUG Sp. z o.o. oferuje wszystkim chętnym szkolenia i kursy, w ramach których można uzyskać kwalifikacje i uprawnienia w zakresie:

 • Elektromonter o napięciu do 1 kV
 • Górnik rabunkarz
 • Obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych
 • Obsługa kołowrotów
 • Operator kombajnów chodnikowych
 • Operator ładowarek samojezdnych
 • Operator wozu wiertniczego
 • Operator kolejek podwieszanych
 • Obsługa pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalń
 • Operator ścianowych obudów zmechanizowanych
 • Zaplatacz lin stalowych
 • Cieśla górniczy
 • Sanitariusz