Oferta

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jest:
  • drążenie wyrobisk podziemnych za pomocą: materiału wybuchowego, kombajnu chodnikowego
  • przebudowa wyrobisk górniczych
  • wyposażanie wyrobisk górniczych w urządzenia techniczne oraz demontaż tego wyposażenia
  • remonty budowli podziemnych
  • roboty wiertnicze pod ziemią
  • wykonywanie samodzielnej obudowy kotwowej oraz iniekcji stropu
Zakres obecnie wykonywanych robót dotyczy kopalń:

Roboty dołowe

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.

– KWK ROW Ruch Jankowice, Ruch Chwałowice

– KWK RUDA Ruch Halemba,

– KWK Bolesław Śmiały,

– KWK Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit

-KWK MYSŁOWICE-WESOŁA, Ruch Wesoła