Przetargi

AKTUALNE PRZETARGI:

NR SPRAWY: DBS/717/2024

Poprawa Formularza ofertowego – podajnik taśmowy dł. trasy 40m


NR SPRAWY: DBS/717/2024

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 16.07.2024


NR SPRAWY: DBS/717/2024

Pismo Zamawiającego – modyfikacja SWZ
SWZ (modyfikacja wg pisma nr DBS/WK 731/2024)


NR SPRAWY: DBS/717/2024


NR SPRAWY: DBS/717/2024

Najem maszyn wyposażenia przodka kombajnowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie najmu z podziałem na trzy zadania


Wniosek o zwrot wadium

F13 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2019