RODO

Zgodnie z artykułem 13 RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o. o. realizuje dla poszczególnych kategorii osób w postaci załączników:

K21

K24

K40

K41

K50

K60

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest: 

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice e-mail: iod@gzug.pl